Stichting Speelruimte Noordse Park

Bestuur en oprichters stichting Speelruimte Noordse Park

Eind 2016 is Stichting Speelruimte Noordse Park opgericht door Olga van Luin, Marijke Orthel en Saskia Ottenhoff. Het doel van de stichting is om de buurt actief te betrekken bij invulling en ontwikkeling van speeltuin Noordse Park, het park en de directe omgeving van beide. De stichting geeft de buurt speelruimte om eigen ideeën voor deze publieke ruimte (onze eigen leefomgeving!) verder te brengen. Zowel de speeltuin als de buurt kunnen plezier beleven aan een levendige speelplek die je met elkaar maakt tot wat het is.

De speeltuin wordt per 2018 volledig aangestuurd door stichting Speelruimte Noordse Park. Gemeente Utrecht blijft eigenaar van de speeltuin. Zij stelt jaarlijks een budget beschikbaar dat de stichting naar eigen inzicht volgens de kwaliteitseisen van de gemeente kan besteden. In 2017 bereidt de stichting de nieuwe werkwijze stapsgewijs voor. Het speeltuingroen wordt dit jaar bijvoorbeeld al in eigen beheer verzorgd. Ook zetten wij ons in om een stevige buurtorganisatie op te bouwen, zodat wij per 2018 goed zijn toegerust om de verantwoordelijkheden over te nemen. Het is onze droom om een grote organisatie te hebben: hoe meer mensen iets kunnen toevoegen aan de kwaliteit en levendigheid van de speeltuin, hoe leuker het wordt. In 2017 blijft de samenwerking met de huidige partners van gemeente en sociaal makelorganisatie Me’kaar van kracht. Over voortzetting van de samenwerking per 2018 beslist de stichting.

Bestuur:

Jessica van Schaik (voorzitter): buurtbewoonster, actief betrokken bij o.a. de Wijkraad Noordwest en initiatiefneemster van de Sociale Supermarkt.

Nezaket Aydin (secretaris): buurtbewoonster, 19 jaar, studeert pedagogiek aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft vroeger heel veel in Speeltuin Noordse Park gespeeld.

Klaas Kromhout (penningmeester): buurtbewoner, zit in de bewonerscommissie Hogelanden en is actief voor de Gasthuismolenbrug.

Hans Klarenbeek (algemeen bestuurslid): betrokken geraakt bij Speeltuin Noordse Park via een traject van Starters4Communities.

Hans Bosman (algemeen bestuurslid): woont al ruim 40 jaar in de buurt en nam initiatief tot herinrichting van het Noordse Park. Hij zit in de bewonerscommissie en de Wijkraad Noordwest.

email: bestuurspeelruimtenoordsepark@gmail.com

(foto toevoegen)

Uitbreiding organisatie – Stichting Speelruimte Noordse Park kan in 2017 starten met een aantal pilotprojecten om te experimenteren met de overname van fysiek onderhoud en sociaal beheer. Hiervoor is het van belang dat de organisatie wordt uitgebreid. Een groot voordeel van zelfbeheer is dat bezoekers en buurtbewoners meer echte zeggenschap krijgen en een eigen karakter aan de speeltuin kunnen geven. Zo kunnen we bijvoorbeeld het groen een eigen invulling geven of schilderwerkzaamheden door eigen (lokale) professionals laten uitvoeren.

Stichting Speelruimte Noordse Park biedt volop ruimte om mee te denken en mee te doen (bestuurlijk, in de organisatie en uitvoering). Iedereen in de buurt met ideeën voor de speeltuin, nu en in de toekomst, vragen wij om dat te laten horen. Kom langs, bekijk de agenda en kom meedoen, of doe een voorstel voor een activiteit.

Aansprakelijkheid

verzekeringen (verzekeringspakket benoemen)